Warm lenteweer , we gaan weer (veilig) barbecueën

04/05

Foto: 112Venlonieuws

Heerlijk: we krijgen mooi lenteweer , met z’n allen in de tuin of bij de tent of caravan barbecueën. Gelukkig gaat het meestal goed. Maar wat doet u als de brandende barbecue omvalt of iemand vindt dat de barbecue niet snel genoeg brandt en er spiritus bij gooit? Maak gebruik van de volgende tips, dan blijft het leuk.

Koolmonoxide – Barbecue nooit in huis! Gloeiend houtskool geeft veel koolmonoxide af. U loopt dan het gevaar op koolmonoxidevergiftiging!

Houtskool –  Gebruik houtskool of briketten als brandstof .  Briketten zijn veiliger omdat ze geen vonken veroorzaken .  Bovendien branden ze langer en gelijkmatiger .

Aanmaakblokjes – Gebruik bij het aanmaken van de barbecue speciale aanmaakblokjes of vloeistof .  Gebruik nooit benzine , petroleum of spiritus .

Neem de tijd – Neem de tijd ,  reken op minstens een half uur .  Zodra de kolen gloeien , dus niet meer vlammen , kunnen die spiesjes erop .

Extra zuurstof – Blaas niet in het vuur , gebruik een blaasbalg of waaier .

Afdekken –  Klaar met barbecue , dek een nog brandende of smeulende barbecue na gebruik af met zand .  Ga nooit met een brandende barbecue lopen .

Gas – Controleer de datum op de gasfles .  Controleer de gasslang regelmatig op gaatjes (dit kan met zeepsop) .  Zet de gasfles rechtop naast de barbecue .  Steek de barbecue aan op het moment dat u gas opendraait .

Elektrisch – Pas op voor regen . De combinatie water en elektriciteit zorgt voor kortsluiting .  Zet een elektrische barbecue dus ook niet bij een vijver of zwembad  .  Controleer het warmte element regelmatig op roest en slijtage .  Pas op voor struikelgevaar : leg het snoer plat op de grond en zo min mogelijk in de looproute .

Algemene tips – Plaats de barbecue op een vlakke ondergrond .  Zorg dat de barbecue door spelende kinderen niet omver kan worden gelopen .  Scherm de barbecue eventueel af met een windscherm ( windvlagen) .  Pas op voor licht ontvlambare kleding in de buurt van de barbecue .  Houdt altijd een emmer (schoon) water of een brandblusser bij de hand .

Bij barbecuebrand – Mocht er onverwachts toch een barbecuebrand ontstaan volg dan deze tips op:

Blijf rustig ,  houdt kinderen en huisdieren uit de buurt . Probeer het vuur in de barbecue af te dekken met zand of blusdeken . Indien u het vuur wilt doven met water of poederblusser ,  doe dit met de wind in uw rug (bovenwinds) , blus op een afstand van ongeveer 1 meter en zo laag mogelijk .

Mocht het echt uit de hand lopen bel dan 112 .

Wij wensen u een veilig barbecue .

Bron: 112Venlonieuws.nl